Disclaimer

Disclaimer

Nederlands

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks zijn fouten of omissies nooit uit te sluiten. Primelab sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden en daaruit voortvloeiende consequenties volledig uit. De verantwoordelijkheid over hoe gebruikers van deze website omgaan met de aangeboden informatie ligt volledig bij de gebruikers zelf. Deze website bevat algemene informatie en is nooit een vervanging van een consult door een gekwalificeerd gezondheidsprofessional. Raadpleeg bij klachten in eerste instantie altijd uw huisarts of specialist.

Indien u op de website fouten en / of ommissies constateert dan stellen wij het op prijs als u deze meldt door een e-mail te sturen aan: primelabdenhaag@gmail.com.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden via druk, fotokopie, andere websites, databases of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primelab.

Alle rechten voorbehouden.

English

The information on this website has been put together with the utmost care. However, mistakes or omissions can never be ruled out completely. Primelab rules out any responsibility for mistakes and / or omissions and their consequences in the information provided on this website. The responsiblity for how users of this website use the obtained information rests solely with the users themselves. This website contains general information and is never a substitute for a consultation by a qualified healthcare provider. If you experience any health complaints, please contact your general practitioner or consultant physician.

Should you find any mistakes and / or omissions on this website, please let us know by sending an e-mail to: primelabdenhaag@gmail.com.

Nothing on this website and webpages may be reproduced, stored or transmitted in any form or means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission by Primelab.

All rights reserved.

Top