Tarieven

Tarieven

De kosten voor consulten en laboratorium-onderzoek worden vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraars.

De gefactureerde tijd omvat de consultduur, vermeerderd met de tijd die wordt besteed aan het uitwerken van het consult (bijvoorbeeld het opstellen van het behandelplan, schrijven van verwijzingen / brieven). Dit geldt voor alle consulten, dus ook voor de telefonische consulten en de behandeling / beantwoording van e-mails.

Betaling van consulten kan uitsluitend via PIN (geen creditcards) of contant (gepast geldbedrag).

Per 01-03-2022 gelden de volgende tarieven (inclusief 21% BTW):

Eerste consult, inclusief bloedafname*, tot 75 minuten€ 225,00
Consult lang, tot 60 minuten€ 200,00
Consult regulier, tot 45 minuten€ 175,00
Consult kort, tot 30 minuten€ 135,00
Telefonisch consult, tot 10 minuten**€ 30,00
Telefonisch consult, tot 15 minuten**€ 50,00
Herhaalrecept, maximaal 4 receptregels€ 25,00
Herhaalrecept, meer dan 4 receptregels€ 50,00
Beantwoording e-mail, schrijven brieven / verwijzingenTijd wordt gefactureerd conform de tarieven v/h telefonische consult
Reisverklaring ten behoeve van medicatie***€ 25,00

* Hiermee wordt echt alleen het afnemen van bloed bedoeld. De kosten van het uitvoeren van de bloedtests door het laboratorium vallen hier dus NIET onder! In de prijs van het de eerste twee consulten (respectievelijk het eerste (intake-) consult en het tweede consult waarin de laboratorium-uitslagen en het behandelplan besproken worden) zijn twee telefonisch consulten (van ieder maximaal 10 minuten) ter evaluatie en aanpassing van de behandeling inbegrepen, respectievelijk 4 en 8 weken na aanvang van de behandeling.

** Alleen bedoeld voor bespreking van de effecten van de behandeling, aanpassing van (dosering van) medicatie en bespreking van beperkt lab-onderzoek (d.w.z. controle van eerder afwijkende uitslagen).

*** Een dergelijke verklaring is nooit een garantie dat u uw medicatie daadwerkelijk mee kunt nemen naar het land van bestemming. Dit hangt af van de lokale wetgeving. Controleert u dit alstublieft ruim voor vertrek!

Top